Ku zrównoważonej przyszłości.

Jako dostawca rozwiązań logistycznych, GBA Logistics jest świadome naszego wpływu na środowisko. Naszym celem jest zapewnienie doskonałych usług i ciągłości logistycznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Inwestujemy w dywersyfikację floty w celu wykorzystania paliw alternatywnych, co zmniejszy emisję dwutlenku węgla o 50% do 2025 roku, oraz modernizację naszych obiektów, aby były bardziej wydajne energetycznie.

Będziemy odpowiedzialni i przejrzyści, zgłaszając nasze wyniki i współpracując z niezależną globalną organizacją ratingową, EcoVadis.

„W 2022 roku firma GBA Logistics uczestniczyła w naszej pierwszej ocenie EcoVadis i jesteśmy bardzo dumni z otrzymania prestiżowego srebrnego medalu EcoVadis Sustainability w uznaniu ciągłych działań na rzecz naszych wyników i celów w zakresie zrównoważonego rozwoju”.

Deena Hamilton, Head of Sustainability (Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju), GBA Logistics

Nasze wartości i nasz zespół leżą u podstaw naszej działalności i jesteśmy dumni z kultury przedsiębiorczości, poświęcenia i zaangażowania w bezpiecznym i integracyjnym środowisku pracy. Nasi udziałowcy mogą być pewni, że jesteśmy w stanie wypełniać nasze zobowiązania w sposób uczciwy i etyczny.

Nasz zespół składa się z ludzi z różnych środowisk i szerokości geograficznych. Łączymy mocne strony tej różnorodności, a nasze cele wychodzą poza czysto finansowe.

GBA Logistics bierze pod uwagę wymogi środowiskowe, społeczne i administracyjne, które musi spełniać firma o tej wielkości i pozycji, nie tylko jako partner dla naszych klientów i dostawców, ale także jako pracodawca. Zmieniamy też nasze lokalne społeczności na lepsze.

Zrównoważony rozwój w GBA Logistics

Naszym celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 50% do 2025 roku

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jaki sposób GBA Logistics może pomóc w zarządzaniu Twoją dystrybucją i łańcuchem dostaw.

Kontakt